AUTOMATIZUJTE VYTĚŽOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ ÚDAJŮ Z RŮZNÝCH DOKUMENTŮ

Společnosti chtějí zákazníkům nabízet co nejpohodlnější služby, ideálně bez návštěvy pobočky. Vzdálený onboarding a další procesy ale vyžadují identifikaci a případně doložení dalších dokumentů. Pracovníci společností musejí všechny tyto dokumenty projít a potřebné údaje ručně zadat do back office systémů. To vyžaduje čas, úsilí a přepisy často vedou k chybám.

Vytěžujte a ověřujte data z osobních dokladů, řidičských průkazů, výpisů bankovních účtů a mnoha dalších textových dokumentů v reálném čase. Vytěžování textu a dat, kontrola konzistence dokumentů, ověřování pravidel. To jsou hlavní úkoly ReeDee. Systém se navíc sám neustále vyvíjí a zdokonaluje.

AUTOMATIZUJTE, VYTĚŽUJTE, OVĚŘUJTE A ONBOARDUJTE

Vzdálený onboarding, řízení přístupů, identifikace zákazníků nebo ověření dat je jen pár příkladů, kdy je pro vás ReeDee vhodným pomocníkem. ReeDee je rychlý, robustní a spolehlivý systém pro převádění dokumentů z analogové na digitální formu, vhodným pomocníkem. Pomůže vám vytěžit a zkontrolovat různá data a údaje z vašich smluv, dokladů klientů nebo připravit podrobné informace ze široké škály dokumentů.

POHODLÍ PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY

Zákazníci pomocí ReeDee nahrají fotku potřebného dokumentu. ReeDee obrázek prohledá, určí jeho typ i rozložení a přečte a vytěží data. Ke zlepšení kvality obrazu ReeDee využívá techniky počítačového vidění. Nakonec jsou získané hodnoty ověřeny napříč veřejnými databázemi (adresy, jména) a navzájem (konzistence načtených hodnot). Data jsou poskytována ve strojově čitelném formátu připraveném k dalšímu zpracování. To vše ReeDee zvládne s různými typy dokumentů - od osobních dokladů po rozvahy. Systém vám také pomůže dodržovat předpisy vyžadující biometrickou kontrolu pomocí webové nebo mobilní kamery.

PŘESNÝ A SPOLEHLIVÝ POMOCNÍK

Přesnost, spolehlivost a rychlost vyšší než při zpracování člověkem. ReeDee vše zvládá díky jedinečné schopnosti vlastního hodnocení pravděpodobnosti správnosti načtených hodnot. ReeDee ale neukládá žádná data, může být hostované jako služba v cloudu nebo běžet on premise u klienta.

Hlavní čísla a benefity

urychlení onboardingu

S využitím ReeDee se náklady spojené s ručním zpracováním dokumentů sníží až o 80 %, čas potřebný je zpracování až o 90 %.

AI poháněné zpracování informací

Využitím automatizovaného zpracování se sníží chybovost, která hrozí při přepisu člověkem. Více než 98 % přijatých dokumentů je správně zpracovaných jako celek.

kontrola konzistence a ověření obchodních pravidel

Díky ověření proti databázím a systémům v reálném čase ReeDee zaručuje nižší počet podvodů a falešných podání žádosti.

přizpůsobitelné různým dokumentům

Systém je schopný extrahovat data z různých typů dokumentů. Lze jej tedy snadno přizpůsobit jakémukoliv byznysu i různým potřebám.

Adresovatelné use cases

1.

extrakce dat z různých dokumentů

2.

ověření zákazníků v reálném čase

3.

automatizace onboardingu

Stáhnout produktový list

Zůstaňme v kontaktu

Ozvěte se nám