lines

Terms of use

Dohoda mezi uživatelem a Blindspot Solutions sro, správcem webu www.blindspot.ai

Vítejte na www.blindspot.ai. Webové stránky www.blindspot.ai (dále jen „Stránky“) se skládají z různých webových stránek provozovaných společností Blindspot Solutions s.r.o. („Řešení Blindspot Solutions“). Stránka www.blindspot.ai je vám nabízena pod podmínkou, že beze změny přijmete podmínky a upozornění zde obsažené (dále jen „Podmínky“). Vaše používání www.blindspot.ai představuje váš souhlas se všemi těmito Podmínkami. Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky a uschovejte si jejich kopii pro vaši potřebu.

 

Soukromí

Vaše používání www.blindspot.ai podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Blindspot Solutions. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které také upravují web a informují uživatele o našich postupech shromažďování údajů.

 

Elektronické komunikace

Návštěva www.blindspot.ai nebo zasílání e-mailů společnosti Blindspot Solutions představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která vám poskytneme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná.

 

Žádné nezákonné nebo zakázané použití / duševní vlastnictví

Je vám udělena nevýhradní, nepřenosná a odvolatelná licence pro přístup a používání www.blindspot.ai přísně v souladu s těmito podmínkami použití. Podmínkou vašeho používání webu je, že společnosti Blindspot Solutions zaručujete, že web nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami. Nesmíte používat Stránku žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit Stránku nebo zasahovat do používání a užívání Stránek jinou stranou. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získat žádné materiály nebo informace žádnými prostředky, které nejsou záměrně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím této stránky. Veškerý obsah zahrnutý jako součást Služby, jako je text, grafika, loga, obrázky, stejně jako jejich kompilace a jakýkoli software použitý na Stránce, je majetkem Blindspot Solutions nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorským právem a dalšími zákony. které chrání duševní vlastnictví a vlastnická práva. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat a dodržovat všechna autorská práva a další vlastnická upozornění, legendy nebo jiná omezení obsažená v jakémkoli takovém obsahu a nebudete v něm provádět žádné změny.

Nebudete upravovat, publikovat, přenášet, zpětně analyzovat, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla ani žádným způsobem využívat žádný obsah, vcelku nebo zčásti, nacházející se na Stránkách. Obsah Blindspot Solutions není určen k dalšímu prodeji. Vaše používání stránek vás neopravňuje k jakémukoli neoprávněnému použití jakéhokoli chráněného obsahu, a zejména nebudete mazat ani měnit žádná vlastnická práva nebo upozornění na přiřazení v jakémkoli obsahu. Chráněný obsah budete používat výhradně pro své osobní použití a bez výslovného písemného povolení společnosti Blindspot Solutions a vlastníka autorských práv jej nebudete používat jinak. Souhlasíte s tím, že nezískáváte žádná vlastnická práva k žádnému chráněnému obsahu. Neudělujeme vám žádné licence, výslovné ani předpokládané, k duševnímu vlastnictví Blindspot Solutions nebo našich poskytovatelů licencí, pokud to není výslovně povoleno těmito podmínkami.

 

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Blindspot Solutions, její úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a třetí strany za jakékoli ztráty, náklady, závazky a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) související nebo vyplývající z vašeho používání nebo nemožnost používat stránky nebo služby, jakékoli vámi vytvořené příspěvky uživatelů, vaše porušení jakýchkoli podmínek této smlouvy nebo vaše porušení jakýchkoli práv třetí strany nebo vaše porušení jakýchkoli platných zákonů, pravidel nebo předpisů. Společnost Blindspot Solutions si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, v takovém případě budete plně spolupracovat se společností Blindspot Solutions při uplatňování jakékoli dostupné obrany.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA STRÁNKÁCH NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMACÍM ZDE SE PRAVIDELNĚ PŘIDÁVAJÍ ZMĚNY. BLINDSPOT SOLUTIONS A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLI PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY STRÁNEK.

 

Změny podmínek

Blindspot Solutions si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit Podmínky, za kterých je www.blindspot.ai nabízena. Nejnovější verze podmínek nahradí všechny předchozí verze. Společnost Blindspot Solutions vám doporučuje pravidelně kontrolovat Podmínky, abyste byli informováni o našich aktualizacích.

Kontaktujte nás e-mailová adresa: contact@blindspot.ai