ODHALTE VE VAŠICH DATECH MOŽNÉ PORUCHY, PODEZŘELÉ AKCE, UDÁLOSTI I CHOVÁNÍ

Společnosti napříč odvětvími čelí ve svých procesech anomáliím v podobě vzorů, chování, poruch nebo událostí. To vše musejí sledovat, analyzovat a obvykle ručně zpracovávat na základě sady předdefinovaných pravidel. Takový přístup většinou identifikuje jen známé vzorce s velkým množstvím falešných pozitiv. A skrytá rizika a neznámé trendy zůstávají nedotčené a nevyřešené.

Odkryjte skryté informace, vhledy i povrchové anomálie. V reálném čase se o nich s pomocí ADF (Anomaly Detection Framework) a přehledného dashboardu dozvíte více a detailněji. Náš inteligentní framework dokáže detekovat anomálie ve finančních transakcích, pojistných událostech, chování zákazníků, telekomunikačních datech a počítačových sítích. Stejně tak umí sledovat vaše výnosy nebo náklady na nejdetailnější úrovni podrobnosti. ADF je vhodné pro prediktivní údržbu, monitorování výroby nebo příjmů a jakýchkoliv dalších složitých systémů nebo procesů.

PŘEHLED NAD MALÝMI I VELKÝMI SOUBORY DAT

ADF zpracovává komplexní sady časových řad a datových klastrů. Díky široké škále algoritmů, které využívají statistických metod a strojového učení, je ADF schopné uživateli ohlásit odlehlé hodnoty nebo shluky. Systému pak lze snadno poskytnout zpětnou vazbu a regulovat tak počet anomálií přijatých k analýze a naučit systém, co anomálie je, a co není.

SNADNÁ NASADITELNOST A PŘIZPŮSOBITELNOST

ADF je modulární a rozšiřitelný systém. Díky tomu je flexibilní a přizpůsobitelný pro různé typy problémů a anomálií, které hledáte. ADF propojíme s vaším reportovacím systémem a na základě vašich potřeb a požadavků přizpůsobíme také grafické uživatelské rozhraní. Celý systém je možné nasadit pomocí REST API, on premise, v cloudu nebo jako hostovanou službu.

POKRYTÍ POTŘEB OD VÝROBY PO OBCHOD

Framework umí detekovat odlehlé hodnoty, anomálie a nežádoucí chování ve velkých a komplexních datech jako jsou data počítačové sítě nebo finanční a auditní data. Stejně tak dokáže detekovat nové kyberbezpečnostní hrozby nebo neznámé typy malwaru, najít chyby ve finančních transakcích nebo projít rozvahy a odhalit nová rizika. ADF také zlepšuje kvalitu produktů a provozuschopnost výrobních linek. Platforma analyzuje data ze senzorů na výrobních linkách a pomáhá tak vedoucí včas upozornit na možné poruchy nebo závady.

Hlavní čísla a benefity

detekce anomálií téměř v reálném čase

ADF snižuje čas potřebný k detekci a řešení důležitých technických problémů ze dnů/hodin na minuty/sekundy.

paralelní zpracování terabajtů dat

ADF systém umožňuje rychle, snadno a řádově škálovat auditní a inspekční proces.

zefektivnění procesu inspekce/auditu

ADF automatizuje kontroly procesů, provede detekci problémů během několika sekund, a snižuje tak náklady spojené s procesy.

vizualizace a vysvětlení zjištěných problémů

Díky ADF mají odpovědné osoby s rozhodovací pravomocí, operátoři a analytici vždy aktuální a potřebné informace.

Adresovatelné use cases

1.

detekce anomálií v datech sítě

2.

detekce podvodů a skrytých rizik ve finančních a auditních datech

3.

zlepšení kvality produktů a provozuschopnosti výrobních linek

Stáhnout produktový list

Zůstaňme v kontaktu

Ozvěte se nám