CHRAŇTE BYZNYS PŘED PODVODY POMOCÍ STROJOVÉHO UČENÍfsda

Podvody a zneužití jsou dnes rizika, kterým čelí velká část společností. První linii obrany poskytují experti a na pravidlech založená řešení, která vycházejí z předem stanovených kritérií. Tento snadný a přímočarý přístup však často trpí vysokou mírou falešně pozitivních výsledků. A co je důležitější, není odolný vůči složitým vzorům podvodů.

Vyvinuli jsme moderní automatizované řešení ML FDS (Machine Learning Fraud Detection System), které vám pomůže odhalit podvodné události v různých datech a druzích byznysu, ať už jde o podvody se žádostmi, předplatnými, pojistným nebo o účetní podvody a další. Náš systém poskytuje druhou linii obrany a přímo identifikuje nové typy podvodů z dat. Díky na datech založeném přístupu se systém neustále učí a přizpůsobuje vyvíjející se sofistikovanosti podvodů.

NECHTE MLUVIT VAŠE DATA

Díky ML FDS posunete svoji detekci a správu podvodů o krok dále. Řešení funguje v synergii se systémy založenými na pravidlech – jako další vrstva zabezpečení navíc. Strojové učení se dívá na data z různých úhlů, všímá si komplikovaných vzorů podvodů a do budoucna jim zabrání. Výsledkem je přesné, odolné a adaptivní předcházení podvodům.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PODVODŮ

Odchylky, které ML FDS identifikuje, prezentuje v podobě přizpůsobitelných a intuitivních dashboardů, které usnadňují rychlé rozhodování na základě dat a efektivní řešení podvodů. Pracovníci, kteří je vyhodnocují, se tak mohou efektivněji soustředit na složitější podvody.

RYCHLÝ NÁVRATNOST INVESTIC

ML FDS je přehledné a nákladově efektivní řešení. Díky okamžitému účinku na efektivitu se návratnost investic do ML FDS obvykle pohybuje v krátkodobém až střednědobém horizontu, ať jde o jakoukoliv oblast podnikání.

Hlavní čísla a benefity

rychlá detekce podvodů

Po nasazení ML FDS se doba detekce podvodů a vyšetřování zkracuje ze dnů na minuty nebo sekundy.

schnost učit se

Schopnost učit se umožňuje ML FDS přizpůsobovat se na základě nových dat, a to bez nutnosti manuální správy.

přesnější detekce podvodů

S ML FDS integrovaným do vašeho byznysu se četnost falešně pozitivních podvodů sníží až o 60 %. Přesnost detekce podvodů se zvýší až o 76 %.

Adresovatelné use cases

1.

chyby a neodpovídající záznamy v historických transakcích

2.

řízení skrytých rizik

3.

zpracování účetních zpráv

4.

zprávy o docházce a zpracování výkonu

5.

detekce podvodů a zneužití

Stáhnout produktový list

Zůstaňme v kontaktu

Ozvěte se nám