lines

S NEJEFEKTIVNĚJŠÍM VYUŽITÍM PROSTORU V KONTEJNERECH POMÁHÁ ŠKODA AUTO UMĚLÁ INTELIGENCE

ŠKODA AUTO neustále zlepšuje svoje produkty a služby zákazníkům. Pozadu nezůstává ani se zvyšováním efektivity a optimalizací procesů, včetně těch ve výrobních halách i mimo ně. Týdně automobilka vypraví kolem dvou tisíc palet plných dílů a materiálu. Optimalizační algoritmy zabalené do aplikace OPTIKON, která vznikla ve spolupráci s Blindspot.AI, pomáhá s efektivním využitím prostoru v lodních  kontejnerech, nakládáním a uspořádáním palet v prostoru kontejnerů.

Z logistického centra v Mladé Boleslavi se denně odesílají kontejnery naložené paletami s díly určenými pro montáž vozů v zahraničí. Nakládku kontejnerů automobilka řešila pomocí návodek a využívala zkušenosti svých pracovníků. Ti vymýšleli ideální kombinace různých rozměrů nakládaných palet, často ale nebylo snadné ohlídat, aby: 

  • SE KONTEJNERY NENAKLÁDALY PRIMÁRNĚ PROSTOROVĚ VHODNĚJŠÍMI PALETAMI
  • SE EFEKTIVNĚ NAKLÁDALY I PROSTOROVĚ MÉNĚ VHODNÉ PALETY
  • KONTEJNERY NALOŽENÉ MÉNĚ VHODNÝMI PALETAMI BYLY SPRÁVNĚ VYVÁŽENÉ

Hledat nové kombinace nakládky palet však bylo čím dál tím obtížnější, zároveň tak pro výrobce bylo náročnější přiblížit se stanoveným kritériím pro nakládku.

Omezujících podmínek, které je při optimalizaci nakládky třeba brát v potaz, je mnoho. Patří mezi ně i čas potřebný pro výpočet vhodné kombinace palet. V tomto případě procesy logistiky limitují čas 30 vteřinami. Dosavadní průběh plánování nakládky kontejnerů ale zabíral více času a poskytoval nižší efektivitu. Na začátku roku 2019 proto ŠKODA AUTO spojila síly s Blindspotem a společně jsme začali pracovat na prototypu a následném testování řešení, které by proces vylepšilo. Ve stejném roce vstoupila do provozu technologie na bázi umělé inteligence, která dnes s celým procesem pomáhá. Vzniknul systém OPTIKON, díky kterému pracovníci snadno pomocí tabletu zjistí nejlepší možné rozvržení palet do kontejneru.

OPTIKON vypočítá optimální množství různých typů palet, kterých automobilka používá na dva tisíce. Následně navrhne nejlepší způsob, jak je umístit do kontejneru. Systém bere v potaz rozměry a hmotnost palet a materiál, který se na paletách nachází a ohlídá, že bude celková hmotnost v kontejneru správně rozložená. Aplikace je také schopná zkontrolovat, jestli se do kontejneru nakládají skutečně ty palety, které mají být v daném týdnu naložené a odvezené. 
 
Zdroj: Skoda Auto Storyboard
 
Řešení je nasazené do cloudového ekosystému Microsoft Azure a je postavené nad optimalizační platformou Optim-AI, na které jsme se ŠKODA AUTO také pracovali společně. První fáze projektu, která obsahovala PoC a testování, se realizovala během pouhých tří měsíců. Celý systém OPTIKON se do produkčního prostředí nasadil o několik měsíců později ve stejném roce.
 
Nasazením optimalizačních algoritmů zabalených do aplikace OPTIKON a digitalizací procesu plánování nakládky jsme společně s českým automobilovým výrobcem dosáhli:
  • ÚSPORY  840 000 EUR BĚHEM PRVNÍHO ROKU POUŽÍVÁNÍ
  • UŠETŘIT EXPEDICI 300 KONTEJNERŮ BĚHEM PRVNÍHO ROKU POUŽÍVÁNÍ
  • ÚSPORY 162 TUN CO2 EMISÍ
  • USNADNĚNÍ PROCESU ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ
  • MOŽNOSTI ODHALOVAT SYSTÉMOVÉ CHYBY BALENÍ

ŠKODA AUTO chce systém OPTIKON nabízet i jiným značkám v rámci skupiny, aby také mohly využít benefitů umělé inteligence.

Zůstaňme v kontaktu

Ozvěte se nám