lines

Predikce chyb v lisovně snížila náklady na údržbu o 20 %

Naše řešení založené na detekci anomálií pomáhá velkému výrobci z automobilového průmyslu předvídat okno údržby na lisovací lince.

Použili jsme a upravili náš produkt Anomaly Detection Framework (ADF). Framework umí detekovat odlehlé hodnoty, anomálie a nežádoucí chování ve velkých a komplexních datech. ADF také zlepšuje kvalitu produktů a provozuschopnost výrobních linek. Platforma analyzuje data ze senzorů na výrobních linkách a pomáhá tak vedoucí včas upozornit na možné poruchy nebo závady.

Použili jsme data ze senzorů za účelem vytvoření prediktivního modelu detekujícího potřebu proaktivní údržby během plánovaných odstávek, snížili jsme prostoje na lisovací lince a náklady na údržbu minimálně o 20 %.

Zůstaňme v kontaktu

Ozvěte se nám