lines

Efektivní plánování logistiky čerpání

Čepro, vedoucí poskytovatel energie v České republice, se snažil modernizovat proces plánování logistiky čerpání přes svou síť potrubí a železnici. S cílem optimalizovat využití zdrojů v rámci potrubní sítě, si klient kladl za cíl zvýšit efektivitu. Naše řešení zahrnovalo vývoj aplikace na bázi umělé inteligence, která je schopná automaticky generovat komplexní plány s hodinovou granularitou pro čerpání produktů prostřednictvím potrubní sítě i železnice. Aplikace zohledňuje všechny relevantní vstupy a dynamické omezení pro zajištění optimálního plánování.

 

Tato iniciativa vedla k několika klíčovým výsledkům:

  • Automatická generace plánů pro klienty, eliminující manuální zásah.
  • Dynamické schopnosti přeplánování pro řešení neočekávaných událostí nebo překážek.
  • Snížení měsíčního času plánování z dnů na pouhé hodiny, což významně zlepšuje efektivitu a reakční schopnost.

Zůstaňme v kontaktu

Ozvěte se nám